Development

Díky dlouholetým zkušenostem z mnoha segmentů nemovitostního developmentu je skupina RS schopna rychle a efektivně připravit a zrealizovat jakýkoliv realitní projekt. Ať už dle přání investora, sobě na míru či v reakci na požadavky trhu vytváříme projekt s co možná největší efektivností kvality, času a nákladů. Následně jsme schopni projekt výhodně prodat, pronajmout a nebo si ponechat ve správě k dlouhodobému zhodnocení. Provádíme dále poradenství, technický a právní audit ( due diligence ), projekční a inženýrské služby.

Jak pracujeme a co nabízíme:

Každý projekt, pozemek či záměr podrobujeme před jeho samotnou realizací důkladné analýze, která zajistí naší skupině nebo investorovi garanci bezproblémového průběhu od fáze přípravy, realizace až k následnému prodeji či pronájmu. Dle ekonomické situace na trhu klademe velký důraz na garanci ekonomické efektivnosti celého projektu.

Celý proces přípravy a realizace projektu se skládá z několika fází:

Přípravná fáze:

 • Posouzení lokality, územního plánu nebo nemovitosti
 • Zpracování studie využitelnosti a proveditelnosti
 • Vyhodnocení lokality a záměru
 • Stanovení koncepce a plánu rozvoje
 • Zpracování budgetu nákladů a výnosů s předpokládanou rentabilitou
 • Vytvoření časového plánu s podrobným plánem jednotlivých kroků realizace

Závěrečná fáze:

 • Kolaudace
 • Prohlášení vlastníka a úkony spojené s KN
 • Administrativní a právní úkony s předáním do užívání cílovému uživateli
 • Správa nemovitosti

Realizační fáze:

 • Akviziční fáze / nákup nemovitosti nebo společnosti
 • Zpracování projektu
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Zajištění smluvní dokumentace, právní podpora
 • Bankovní financování
 • Příprava marketingových podkladů a propagačních materiálů
 • Zajištění propagace projektu – reklamní kampaň
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Realizace – výstavba projektu
 • Prodej či pronájem cílovému uživateli